مطالب تصادفی

آرشیو برچسب: گنج

گنج های پنهان

امام باقر علیه السلام

أَرْبَعٌ مِنْ کُنُوزِ الْبِرِّ کِتْمَانُ الْحَاجَهِ وَ کِتْمَانُ الصَّدَقَهِ وَ کِتْمَانُ الْوَجَعِ وَ کِتْمَانُ الْمُصِیبَهِ.

چهار چیز از گنج های نیکی است: پنهان کردن حاجت و پنهانی صدقه دادن و پنهان کردن درد و رنج و پنهان داشتن مصیبت.

تحف العقول/صفحه۲۹۵
theme