مطالب تصادفی

آرشیو برچسب: گشاده رويي

خوشرویی

امام باقر علیه السلام

الْبِشْرُ الْحَسَنُ وَ طَلَاقَهُ الْوَجْهِ مَکْسَبَهٌ لِلْمَحَبَّهِ وَ قُرْبَهٌ مِنَ اللَّهِ وَ عُبُوسُ الْوَجْهِ وَ سُوءُ الْبِشْرِ مَکْسَبَهٌ لِلْمَقْتِ وَ بُعْدٌ مِنَ اللَّهِ.

خوش رویی و خرّم چهره گی، محبّت آور است و مایه ی نزدیکی به خدا؛ و ترشرویی و گرفتگی چهره، زاینده ی دشمنی شدید و مایه ی دوری از خداست.

تحف العقول/صفحه۲۹۶
theme