مطالب تصادفی

آرشیو برچسب: واجبات

با مردم بساز…

پیامبر رحمت صلی الله عیله وآله

أَمَرَنِی رَبِّی بِمُدَارَاهِ النَّاسِ کَمَا أَمَرَنِی بِأَدَاءِ الْفَرَائِضِ.

پروردگارم مرا به مدارا کردن با مردم امرفرموده،همانگونه که به انجام واجبات امر نموده است.

کافی/جلد۲/صفحه۱۱۷
theme