مطالب تصادفی

آرشیو برچسب: هوشياري

نقطه ضعف

امیرالمؤمنین علیه السلام

مَنْ زَادَ شِبَعُهُ کَظَّتْهُ الْبِطْنَهُ، مَنْ کَظَّتْهُ الْبِطْنَهُ حَجَبَتْهُ عَنِ الْفِطْنَهِ.

هرکه سیری اش زیاد وکامل شود، این سیری و پُری او را به رنج و زحمت اندازد، و هر که به سختی و زحمت ناشی از سیری(زیاد) افتد، از زیرکی و هوشیاری بازماند.

غررالحکم/فصل۷۷/حدیث۸۰۸ و ۸۰۹

مستیِ بدتر از شراب

امام علی علیه السلام

سُکْرُ الْغَفْلَهِ وَ الْغُرُورِ أَبْعَدُ إِفَاقَهً مِنْ سُکْرِ الْخُمُورِ.

مستی و بی عقلیِ ناشی از غفلت و «غرور»، پایدارتر از مستی شراب است.

غررالحکم/فصل۳۹/حدیث۱۰۱
theme