مطالب تصادفی

آرشیو برچسب: مدارا با مردم

با مردم بساز…

پیامبر رحمت صلی الله عیله وآله

أَمَرَنِی رَبِّی بِمُدَارَاهِ النَّاسِ کَمَا أَمَرَنِی بِأَدَاءِ الْفَرَائِضِ.

پروردگارم مرا به مدارا کردن با مردم امرفرموده،همانگونه که به انجام واجبات امر نموده است.

کافی/جلد۲/صفحه۱۱۷

با مردم کنار بیا

نبی رحمت صلی الله علیه وآله

رَأْسُ الْعَقْلِ بَعْدَ الْإِیمَانِ بِاللَّهِ مُدَارَاهُ النَّاسِ فِی غَیْرِ تَرْکِ حَقٍّ.

کمال عقل بعد از ایمان بخدا،
«مدارا کردن بامردم» است بشرط ترک نکردن حق!

بحارالأنوار/جلد۷۴/صفحه۱۴۷
theme