مطالب تصادفی

آرشیو برچسب: فکر

هر که را اسرار حق آموختند/مُهر کردند و دهانش دوختند

امام زین العابدین علیه السلام

المؤمنُ نُطْقُهُ ذکرٌ و صَمْتُهُ فکرٌ و نَظَرُهُ إعْتِبَار.

مؤمن، سخن گفتنش ذکر و یاد خدا و سکوتش تفکر و نگاه کردنش پند گرفتن است.

إرشادالقلوب إلى الصواب/جلد۱/صفحه۸۳

فکرش هم نه!

أمیرالمؤمنین علیه السلام

مَنْ کَثُرَ فِکْرُهُ فِی الْمَعَاصِی دَعَتْهُ إِلَیْهَا.

هر کس به گناهان زیاد باندیشد، گناهان او را به سوى خود مى کشانند.

غررالحکم/فصل۷۷/حدیث۹۰۶
theme