مطالب تصادفی

آرشیو برچسب: فضولي

بي شرمي

رسول أعظم صلي الله عليه وآله

شَرُّ النَّاسِ‏ الظَّانُّونَ‏ وَ شَرُّ الظَّانِّينَ الْمُتَجَسِّسُونَ وَ شَرُّ الْمُتَجَسِّسِينَ الْقَوَّالُونَ وَ شَرُّ الْقَوَّالِينَ الْهَتَّاكُون‏.

بدترين مردم انسان هاي بدگمانند و بدترين بدگمانان تجسس کنندگانند و بدترين تجسس کنندگان بازگو کنندگانند و بدترين بازگو کنندگان پرده درانند(کساني که از بيان هيچ چيز شرم ندارند).

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل/جلد۹/صفحه۱۴۷

مي خوان مارو گول بزنن!

نبي اکرم صلي الله عليه و آله

لَو نُهَي النّاسُ عَن فَتِّ البَعرَةِ فَتُّوا وَ قالُوا ما نُهينا عَنهُ إلّا وَ فيهِ شَيءٌ.

اگر مردم را از شكستن پشكل شتر منع كنند آن را بشكنند و گويند ما را از اين كار منع نكرده اند مگر كه در آن چيزى هست.

نهج الفصاحة/حديث۲۳۵۴
theme