مطالب تصادفی

آرشیو برچسب: غضب الهي

بیم و امید…

امام جعفر علیه السلام

ارْجُ اللَّهَ رَجَاءً لَا یُجَرِّئُکَ عَلَى مَعْصِیَتِهِ وَ خَفِ اللَّهَ خَوْفاً لَا یُؤْیِسُکَ مِنْ رَحْمَتِهِ.

به رحمت خداوند چنان امیدی داشته باش که این امید به تو جرئت نافرمانی اش را ندهد، و ازخداوند چنان خوفی داشته باشد که تو را از رحمتش مأیوس نکند.

وسائل الشیعه/جلد۱۵/صفحه۲۱۸

خدا یا خرما!

امام حسین علیه السلام

مَنْ طَلَبَ رِضَى اللَّهِ بِسَخَطِ النَّاسِ کَفَاهُ اللَّهُ أُمُورَ النَّاسِ
وَ مَنْ طَلَبَ رِضَى النَّاسِ بِسَخَطِ اللَّهِ وَکَلَهُ اللَّهُ إِلَى النَّاسِ.

هرکه رضایت خداوند را بقیمت نارضایتی مردم جلب کند،خداوند امور اورا درقبال مردم کفایت می کند؛
وهرکه رضایت مردم رابقیمت نارضایتی خداوند طلب کند،خداوند او را به خود آن مردم وامی گذارد.

أمالی/صفحه۲۰۰/حدیث۱۱
theme