مطالب تصادفی

آرشیو برچسب: شوخي

بی خود بحث نکن!

امام حسن عسکری علیه السلام

لَا تُمَارِ فَیَذْهَبَ بَهَاؤُکَ وَ لَا تُمَازِحْ فَیُجْتَرَأَ عَلَیْکَ.

جدال بی خود و لجبازی مکن، که احترام و ارزشت از بین می رود؛ و شوخی(خارج از حد) مکن که دیگران بر تو جرأت یافته و گستاخ می شوند.

تحف العقول/صفحه۴۸۶

یه دروغ کوچولو!

امام زین العابدین علیه السلام

اتَّقُوا الْکَذِبَ الصَّغِیرَ مِنْهُ وَ الْکَبِیرَ فِی کُلِّ جِدٍّ وَ هَزْلٍ فَإِنَّ الرَّجُلَ إِذَا کَذَبَ فِی الصَّغِیرِ اجْتَرَأَ عَلَى الْکَبِیرِ.

از دروغ بپرهیز، چه کوچک باشد چه بزرگ، چه شوخی و چه جدی؛ چرا که انسان زمانیکه دروغ کوچکی را بگوید بر دروغ بزرگ نیز جرأت پیدا می کند!

تحف العقول/صفحه۲۷۸

دروغ کوچک و بزرگ ندارد

امام زین العابدین علیه السلام

اتَّقُوا الْکَذِبَ الصَّغِیرَ مِنْهُ وَ الْکَبِیرَ فِی کُلِّ جِدٍّ وَ هَزْلٍ فَإِنَّ الرَّجُلَ إِذَا کَذَبَ فِی الصَّغِیرِ اجْتَرَى عَلَى الْکَبِیر.

از دروغ، چه کوچک و چه بزرگ بپرهیزید، چه جدی و چه شوخی؛ چرا که انسان آنگاه که در امور کوچک دروغ گوید، بر دروغ های بزرگ نیز جرأت می یابد.

کافی/جلد۲/صفحه۳۳۸
theme