مطالب تصادفی

آرشیو برچسب: شجاعت

فرقِ أئمه علیهم السلام با هم!

امام کاظم علیه السلام

نَحنُ فِی العِلمِ وَالشَّجاعَهِ سَواءٌ ، وفِی العَطایا عَلى قَدرِ ما نُؤمَرُ.

ما (أهلبیت) در علم و شجاعت باهم برابریم و در بخشیدن به هر اندازه که دستور داریم، می بخشیم.

کافی/جلد۱/صفحه۲۷۵
theme