مطالب تصادفی

آرشیو برچسب: سياست

نرمش قهرمانانه

امام خامنه ای حفظه الله

نرمش و انعطاف و مانور هنرمندانه و قهرمانانه در همه ی عرصه های سیاسی، یک کار مطلوب و مورد قبولی است، لکن این مانور هنرمندانه نبایستی به معنای عبور از خطوط قرمز، یا برگشتن از راهبردهای اساسی، یا عدم توجّه به آرمان ها باشد؛ اینها را باید رعایت کرد.

۹۲/۶/۱۴

انتخاب اصلح

امام خمینی قدس سره

انتخاب أصلح برای مسلمین یعنی انتخاب فردی که تعهّد به «اسلام» و حیثیت آن را داشته باشد و همه چیز را بفهمد. باید مسلمانی باشد که احتیاجات مملکت را بشناسد و سیاست را بفهمد و مطّلع به مصالح و مفاسد کشور باشد.

صحیفه نور/جلد۱۸/صفحه۱۹۸
theme