مطالب تصادفی

آرشیو برچسب: سايه

سایه ی صدقه

رسول أعظم صلی الله علیه وآله

إنَّ الصّدقَهَ لَتُطفِی عَن أهلِها حَرَّ القُبورِ و إنَّما یَستَظِلُّ المؤمنُ یَومَ القِیامَهِ فی ظِلِّ صَدَقَتِه.

صدقه حرارت قبر صدقه دهندگان را می برد و مؤمن روز رستاخیز در سایه صدقه خویش قرار میگیرد.

نهج الفصاحه/حدیث۶۴۷

دنیا مثل سایه

أمیرالمؤمنین علیه السلام

مَثَلُ الدُّنْیَا کَظِلِّکَ إِنْ وَقَفْتَ وَقَفَ وَ إِنْ طَلَبْتَهُ بَعُدَ.

دنیا همچون سایه ی توست، اگر بایستی و (رهایش کنی) می ایستد و اگر بدنبالش روی می رود و دور می شود.

غررالحکم/فصل۸۰/حدیث۱۰۷

سایه ی صدقه

رسول أعظم صلی الله علیه وآله

إنَّ الصّدقَهَ لَتُطفِی عَن أهلِها حَرَّ القُبورِ و إنَّما یَستَظِلُّ المؤمنُ یَومَ القِیامَهِ فی ظِلِّ صَدَقَتِه.

صدقه حرارت قبر صدقه دهندگان را می برد و مؤمن روز رستاخیز در سایه صدقه خویش قرار میگیرد.

نهج الفصاحه/حدیث۶۴۷
theme