مطالب تصادفی

آرشیو برچسب: رضايت از زندگي

یاد مرگ

رسول أعظم صلی الله علیه وآله

أکثِروا ذِکرَ المَوتِ فَإنَّهُ یُمَحِّصُ الذُّنوبَ وَ یُزَهِّدُ فی الدُّنیا فَإن ذَکَرتُموهُ عِندَ الغِنى هَدَمَه و إن ذَکرتُموه عِندَ الفَقرِ أرضاکُم بِعَیشِکُم.

مرگ را بسیار به یاد آرید زیرا یاد مرگ گناهان را پاک می کند وحرص دنیا را کم مى کند،
اگر مرگ را بهنگام توانگرى مالی به یاد آرید اهمیت آن را کم می کند و اگر بهنگام تنگدستى یاد کنید، شما را از زندگى تان خشنود مى‏سازد.

نهج الفصاحه/حدیث۴۴۴
theme