مطالب تصادفی

آرشیو برچسب: جوانی

درجوانی پاک بودن شیوه ی پیغمبریست/وَرنه هر گبری به پیری میشود پرهیزکار

رسول أعظم صلی الله علیه و آله

فَضلُ الشّابِّ العابِدِ الذی تَعَبَّدَ فی صِباهُ على الشیخِ الذی تَعَبَّدَ بعدَ ما کَبِرَت سِنُّهُ کَفَضلِ المُرسَلِینَ على‏ سائرِ الناسِ.

برترى جوان عابدى که در جوانىِ خود ره بندگى پیش گرفته بر پیرى که در بزرگسالى به عبادت روى آورده همچون برترى رسولان الهى بر دیگر مردمان است.

میزان الحکمه/جلد۵/صفحه۴۶۴

توبه جوان

نبی رحمت صلی الله علیه وآله

التَّوبَهُ حَسَنهً لکنَّهُ فِی الشَّبابِ أحسَنُ.

توبه از گناه همواره پسندیده است،
لکن در جوانی نیکوتر و زیباتر.

نهج الفصاحه/حدیث۲۰۰۶
theme