مطالب تصادفی

آرشیو برچسب: ترس از فقر

کلاس داره ها!

امام علی علیه السلام

أَهْلَکَ النَّاسَ اثْنَانِ خَوْفُ الْفَقْرِ وَ طَلَبُ الْفَخْرِ.

دو چیز مردم را نابود ساخته است: ترس از فقر و طلب فخر(پُز دادن و کلاس گذاشتن).

تحف العقول/صفحه۲۱۵

پیش بسوی فقر با شتاب بیشتر!

امیرالمؤمنین علیه السلام

مَن قَبَضَ یَدَهُ مَخافَهَ الفَقرِ فَقَد تَعَجَّلَ الفَقرَ.

هرکس از ترس فقر(وافتادن درنداری)،دست از بخشش واحسان فروبندد(و نقش خدا را در رساندن روزی نادیده بینگارد)،
همانا بسوی فقر شتافته است.

غررالحکم/فصل۷۷/حدیث۲۳۴
theme