مطالب تصادفی

آرشیو برچسب: امر الهي

با مردم بساز…

پیامبر رحمت صلی الله عیله وآله

أَمَرَنِی رَبِّی بِمُدَارَاهِ النَّاسِ کَمَا أَمَرَنِی بِأَدَاءِ الْفَرَائِضِ.

پروردگارم مرا به مدارا کردن با مردم امرفرموده،همانگونه که به انجام واجبات امر نموده است.

کافی/جلد۲/صفحه۱۱۷

فرقِ أئمه علیهم السلام با هم!

امام کاظم علیه السلام

نَحنُ فِی العِلمِ وَالشَّجاعَهِ سَواءٌ ، وفِی العَطایا عَلى قَدرِ ما نُؤمَرُ.

ما (أهلبیت) در علم و شجاعت باهم برابریم و در بخشیدن به هر اندازه که دستور داریم، می بخشیم.

کافی/جلد۱/صفحه۲۷۵
theme