مطالب تصادفی

آرشیو برچسب: ادعا

آقای ادّعا!

أمیرالمؤمنین علیه السلام

مَنِ ادَّعَى مِنَ الْعِلْمِ غَایَتَهُ فَقَدْ أَظْهَرَ مِنْ الجَهلِ نِهَایَتَهُ.

آنکه ادّعا کند به نهایت دانش (و علمی) رسیده است ،نهایت نادانى (و نفهمی) اش را آشکار کرده است.

غررالحکم/فصل۷۷/حدیث۱۵۴۰
theme