مطالب تصادفی

آرشیو برچسب: أجل

عمرِ زیاد

امام صادق علیه السلام

صِلَهُ الرَّحِمِ مَنْسَأَهٌ فِی الْأَجَلِ مَحْبَبَهٌ فِی الْأَهْلِ.

صله ارحام موجب دور شدن أجل ومرگ می گردد و میان أهل خانه ی انسان محبت را می افزاید.

کافی/جلد۲/صفحه۱۵۱

رمزِ عمرِ زیاد یا کم

امام صادق علیه السلام

یَعِیشُ‏ الناسُ‏ بإحسانِهم‏ أکثرَ مما یَعِیشُونَ بِأعمارِهم و یَموتونَ بذنوبهم أکثرَ ممّا یموتونَ بِآجَالِهِمْ.

مردم، بیشترازآن‏که باعمر خود(وآن مهلت و اجلی که برایشان مقرر شده)زندگى کنند،
با احسان ونیکوکارى خود زنده می مانند؛
و بیشتر از آن‏که با أجل خود بمیرند، بر اثر گناهان خود مى ‏میرند.

بحارالأنوار/جلد۵/صفحه۱۴۰
theme