مطالب تصادفی

آرشیو برچسب: آثار ترک نماز

آثار ترک نماز در مرگ

نبی اکرم صلی الله علیه وآله

و أمّا الّتی عِندَ المَوتِ
فالأوّلُ: یَموتُ ذَلیلاً و عَلیهِ ثِقلاً کأنّهُ الجَبَلُ و بِه ضُعفاً کَأنّهُ یُضرَبُ بِالسِیاطِ،
و الثّانیهُ: یَموتُ عَطشاناً و لَو شَرِبَ ماءَ الدُّنیا لَم یَروِ،
و الثّالثهُ: یَموتُ جائِعاً و لَو أکَلَ طَعامَ الدّنیا لَم یُشبُع.

سستی در گزاردن نمازها سه اثر بهنگام موت دارد:
۱٫باذلت وخواری جان کند،احساس سنگینی کند انگار که برروی او کوهی افتاده،و چنان به ضعف افتد که انگار او را با شلاق می زنند؛
۲٫هنگام مرگ عطش بر او چیره شود،چنان عطشی که با تمام آب دنیا رفع نشود؛
۳٫و آنچنان گرسنه شود که گویی با تمام غذاهای دنیا سیر نشود.

المواعظ العددیه/الثلاثیات/فصل۲

آثار ترک نماز در دنیا

نبی أعظم صلی الله علیه وآله

فأمّا الّتی فِی الدُّنیا:
ذِهابُ البَرَکَهِ مِن رِزقِهِ،
و ذِهابُ البَرکَهِ مِن حَیاتِه،
و ذِهابُ النُّورِ مَن وَجهِه،
و لا حَظَّ لَهُ فی الإسلامِ،
و لا یُشرِکُهُ اللّهُ فِی دُعاءِ الصّالِحینَ،
و لا یُستَجابُ دُعاؤُهُ.

سستی در گزاردن نمازها شش اثر دنیوی برای شخص دارد:
۱٫برکت از روزی اش می رود،
۲٫برکت از زندگی و عمرش می رود،
۳٫نور وزیبایی از چهره اش می رود،
۴٫از دین اسلام بی بهره می شود(از اسلام فاصله می گیرد)،
۵٫خداونددعای صالحان را در حقش مستجاب نمی کند،
۶٫دعایش هم مستجاب نمی شود.

المواعظ العددیه/الثلاثیات/فصل۲
theme